Tarptautinės programos

ES 7-osios bendrosios programos projektai

FP7-ERANET-CORE Organic Plus „Derlingumo formavimo valdymas ekologinėse augalininkystės sistemose”. 2015-2017 m. Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Ž.Kadžiulienė

FP7-ERANET-2013-RTD: „Koordinuotas Integruotosios kenksmingųjų organizmų kontrolės valdymas Europoje”. 2014–2016 m. Projekto vadovas Antoine Moatti, koordinatorė Žemdirbystės institute dr. R. Semaškienė.

 

Kitų Europos Sąjungos mokslinius tyrimus remiančių programų projektai

„Daugiametės svidrės selekciniai tyrimai Šiaurės ir Baltijos šalyse“. 2014–2018 m. Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. G. Brazauskas.

EUROWHEAT. 2015. Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. R. Semaškienė.

„Baltijos jūros sojos tinklas – daržovių baltymų gamybos skatinimas ir moksliniai tyrimai“. 2014-2015 m. Vadovės dr. A.Brazaitytė, dr. Ž.Kadžiulienė.

Žieminių kviečių selekcija, veislių tyrimai ir marketingas Estijoje. 2000-2016 m. Vadovas doc. dr. V.Ruzgas.

Žieminių kviečių žiemkentiškumo ir ligų tyrimai. 2010-2016 m. Vadovas doc. dr. V.Ruzgas.

Fakultatyvinių ir žiemininių kviečių tyrimai. 2010-2016 m. Vadovas doc. dr. V.Ruzgas.

Europos augalų genetinių išteklių išsaugojimo programa. 2002-2016 m. Vadovas doc. dr. V.Ruzgas.

Šiaurės – Baltijos šalių pašarinių žolių genetinių išteklių išsaugojimo programa. 2007-2016 m. Vadovės dr. N.Lemežienė, dr. V.Kemešytė

Pažangi energetika Europai (IEE) programa

„Būdų ir rinkos sistemų optimizavimas tvarios bioenergijos ir technologijų konkurencingumo stiprinimui Europoje“ (IEE/12/842/SI2.645699 – BIOTEAM), 2013–2016 m., vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė, Vykdytojai: Ž. Kadžiulienė, dr. V. Tilvikienė, dr. D. Mizaraitė