Renginiai

LIETUVOS AGRARINIŲ IR MIŠKŲ MOKSLŲ CENTRO

ŽEMDIRBYSTĖS INSTITUTO

2017 m. RENGINIŲ GRAFIKAS

 

Eil. Nr. Diena Laikas Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas

asmuo

Renginį organizuoja
Gegužės mėnuo
1. 19 1000–1250 „Augalų žavadienis“ LAMMC Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.), Seminarų salė ir skyriai: Augalų mitybos ir agroekologijos, Augalų patologijos ir apsaugos, Žolių selekcijos bei Genetikos ir fiziologijos laboratorija Gintarė Naujokienė,

j. m. d. Monika Toleikienė,

j. m. d. Akvilė Jonavičienė,

dr. Vilma Kemešytė,

dr. Gražina Statkevičiūtė,

j. m. d.

R. Nagrockaitė-Lelešienė,

j. m. d. Giedrius Petrauskas

LAMMC,

LAMMC ŽI

2. 25 1330–2000 „Augalų apsauga: pasiekimai ir iššūkiai“ LAMMC Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.),

Posėdžių salė

Dr. Roma Semaškienė LAMMC ŽI,

LR ŽŪM

Birželio mėnuo
1. 19 1200–2000 „Augalų selekcija: mokslas žemės ūkio plėtrai“ / „Plant breeding: science for agricultural development LAMMC Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.),

Posėdžių salė

Doc. dr. Vytautas Ruzgas LAMMC,

LAMMC ŽI,

LR ŽŪM,

LMA

20 900–1600
2. 28 1000–1700 Žemės ūkio ir technologijų paroda „Agrovizija 2017“ Akademija, Dotnuvos sen., Kėdainių r. Dr. Irena Deveikytė LAMMC ŽI,

LAAA,

LŪS

29 1000–1700
30 1000–1700