Nacionalinės programos

Lietuvos mokslo tarybos projektai

Nacionalinė mokslo programa „AGRO-, MIŠKO IR VANDENS EKOSISTEMŲ TVARUMAS“ projektai“:

„Ilgalaikio įvairaus intensyvumo išteklių naudojimo poveikis skirtingos genezės dirvožemiams ir kitiems agroekosistemų komponentams“ (AGROTVARA). Vykdytojai: LAMMC ŽI, ASU, VU. Vadovas dr. V. Feiza. 2015–2018 m.

„Kintančio klimato ir ūkininkavimo praktikų poveikyje naujai iškylančio javų patogeno populiacijos įvairovė ir įsitvirtinimas agroekosistemoje“. Vykdytojai: LAMMC ŽI, GTC. Vadovė dr. G. Kadžienė. 2015–2018 m.

 

Mokslininkų grupių projektai

,,Molekulinių žymeklių sukūrimas daugiametės svidrės adaptyvumo genominei selekcijai (ADAPTGENAS)”. Vykdytojas: LAMMC ŽI. Vadovas dr. G. Brazauskas. 2015–2018 m.

„Artemisia dubia biomasės cheminės sudėties ir termocheminės konversijos tyrimai“. Vykdytojas: LAMMC ŽI ir ASU. Vadovė dr. Ž. Kadžiulienė. 2014–2016 m.

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Žemės ūkio ministerijos 

,,Sojų auginimo technologinių normų nustatymas”. Vadovė dr. Ž Kadžiulienė. 2015–2017 m.

,,Žieminių kviečių pasėlio formavimas geram žiemojimui ir derliui”. Vadovas dr. S. Lazauskas. 2015–2017 m.

,,Glifosato, naudojamo prieš derliaus nuėmimą defoliavimo tikslams, likučių bei jo skilimo produktų koncentracijos kitimas saugant grūdus ir jų įtaka grūdų perdirbimo produktų saugai”. Vadovė dr. G. Kadžienė. 2015–2016 m.

,,Aplinkos, biologinių ir cheminių veiksnių įtaka Lietuvoje išaugintų kukurūzų grūdų derliui ir kokybei”. Vadovė dr. A. Mankevičienė. 2015–2016 m.

,,Atsparumo piretroidų grupės insekticidams spragių (Psylliodes chrysocephala, Phyllotreta nemorum ir P. undulata) populiacijose Lietuvoje nustatymas”. Vadovė dr. E. Petraitienė. 2015–2016 m.

  

Europos socialinių fondų (ESF) projektai

„Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“. 2016–2019 m.