Apie biblioteką

Darbo laikas

8:00 – 17:00 darbo dienomis, išskyrus šeštadienį, sekmadienį

Adresas: Instituto alėja 1, 58344 Akademija, Kėdainių raj.

Vedėja – Danutė  Gadliauskienė, tel. (8 347) 37 232

Skaitykla, tarpbibliotekinis abonementas

Elektroninis paštas lzibibl@lzi.lt

 

LAMMC Žemdirbystės instituto biblioteka kaupia žemės ūkio dokumentų fondą, reikalingą Instituto mokslinės veiklos vykdymui, užtikrinantis prieigą prie informacijos šaltinių.

LAMMC Žemdirbystės instituto biblioteka įkurta 1956 m. Ji paveldėjo 1922–1927 metais Dotnuvoje įkurtų žemės ūkio mokslo institucijų: Valstybinės selekcijos stoties, Dotnuvos bandymų stoties ir Augalų apsaugos laboratorijos bibliotekų fondus. Nuo 2001 metu biblioteka dalyvauja Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas (LABT) projekte. 2002 m. biblioteka įsijungė į Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos (LieMSIS) mokslinių publikacijų duomenų bazės (PDB) kūrimą. 2007 m. Biblioteka įstojo į Lietuvos mokslinių bibliotekų asociaciją (LMBA) ir tapo jos nare. Ši asociacija prenumeruoja bei testuoja užsienio šalių dokumentų duomenų bazes, suteikia galimybę dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose renginiuose.

 

Funkcijos:

  • kaupia ir saugo Lietuvoje ir užsienyje publikuotus žemės ūkio spaudinius bei kitus dokumentus (knygas, periodikos leidinius,  fotodokumentus, smulkiuosius spaudinius);
  • kaupia ir saugo istoriškai susiformavusių iki karinio laikotarpio šalies kultūrai ir mokslui išliekamąją vertę turinčių rankraščių ir kitų nepublikuotų dokumentų (disertacijų, rankraščių ir kt.) fondus;
  • aprūpina vartotojus reikalingais spaudiniais ir kitais dokumentais, teikia informacines paslaugas.
  • automatizuoja bibliotekinio darbo procesus (aptarnavimas) ir informacinės paieškos aparatą (katalogai);
  • dalyvauja formuojant Lietuvos bibliotekų fondą ir bibliotekų informacinę sistemą.