Mokslo padaliniai

Augalų patologijos ir apsaugos skyrius
Vedėja – dr. Roma Semaškienė
tel. (8 347) 37 038,  faksas (8 347) 37 096,  el. paštas roma@lzi.lt
Ligų ir kenkėjų diagnozavimo ir žalingumo, augalų apsaugos priemonių taikymo tyrimai. Mikotoksinų nustatymas, fungicidų ir insekticidų efektyvumo tyrimai
Augalų mitybos ir agroekologijos skyrius
Vedėjas – dr. (HP) Sigitas Lazauskas
tel. (8 347) 37 193, faksas (8 347) 37 096, el. paštas sigislaz@lzi.lt
Augalų mityba, diagnostika ir tręšimo planavimas, produktyvumo formavimas ir modeliavimas, ekologinės žemdirbystės tyrimai
Dirvožemio ir augalininkystės skyrius
Vedėjas – dr. (HP) Virginijus Feiza
tel. (8 347) 37 275, faksas (8 347) 37 096, el. paštas virginijus.feiza@lzi.lt
Sėjomainų, priešsėlių parinkimas, žemės dirbimo sistemų bei būdų ir įvairių žemės ūkio augalų auginimo, piktžolėtumo mažinimo technologijų tyrimai
Javų selekcijos skyrius
Vedėja –  dr. Algė Leistrumaitė
tel. (8 347) 37 398,  faksas (8 347) 37 179,  el. paštas alge@lzi.lt
Vasarinių ir žieminių javų veislių kūrimas, jų adaptacinių ir ūkinių savybių tyrimas, derliaus struktūros elementų ir agronominės vertės nustatymas
Žolių selekcijos skyrius
Vedėja – dr. Vilma Kemešytė
tel. (8 347) 37 293,  faksas (8 347) 37 179,  el. paštas vilma@lzi.lt
Lietuviškų pašarinių ir vejų žolių veislių kūrimas, auginimas, sėklininkystė
Genetikos ir fiziologijos laboratorija
Vedėja – dr. Kristina Jonavičienė
tel. (8 347) 37 149,  faksas (8 347) 37 149,  el. paštas kristinaja@lzi.lt
Javų, daugiamečių žolių genetiniai, biotechnologiniai ir fiziologiniai tyrimai
Cheminių tyrimų laboratorija
Vedėja – dr. (HP) Alvyra Šlepetienė
tel. (8 347) 37 664,  faksas (8 347) 37 096,  el. paštas alvyra@lzi.lt
Maistinių, pašarinių ir techninių augalų, javų, grūdų ir miltų kokybės nustatymas, dirvožemio bei vandens cheminiai tyrimai
Agrobiologijos laboratorija
Vedėjas – prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis
mob. tel. 8 698 16 024,  el. paštas staugaitis@agrolab.lt
Dirvožemio agrocheminių savybių ir taršos tyrimai. Augalų mitybos diagnostikos taikymas – makro- bei mikroelementų trūkumo vertinimas ir jų kiekio optimizavimas. Augalų ir maisto produktų kokybė. Naujų mineralinių bei organinių trąšų, kalkinimo medžiagų kūrimas ir naudojimas. Dirvožemio gerinimo medžiagų kokybė, potenciali tarša, naudojimas. Aplinkos taršos prevencija
Mikrobiologijos laboratorija
Vedėja – dr. Skaidrė Supronienė
mob. tel. 8 615 49 346, faksas (8 347) 37 179, el. paštas skaidre@lzi.lt
Augalų patogenų, mikotoksinų producentų ir endofitinių mikroorganizmų tyrimai