Įgyvendinti projektai

Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“

Bičių produktų, praturtintų augaliniais komponentais, sudėties ir savybių tyrimas, 2012–2015 m., vadovė dr. B. Kurtinaitienė

„Sveikų produktų gamybai aktualių augalų saugos ir kokybės gerinimas auginant ir perdirbant“. Vykdytojas: LAMMC ŽI. Vadovė dr. A. Mankevičienė. 2014–2015 m.

„Daugiamečiai pupiniai augalai – pridėtinės vertės ingredientų šaltinis funkciniam maistui“. Vykdytojas: LAMMC ŽI, VU ir LSMU. Vadovė dr. N. Lemežienė. 2014–2015 m.

„Trichotecenus produkuojančių Fusarium spp. chemotipų sudėtis javuose, jų patogeniškumas ir kontrolė“. LAMMC ŽI ir VU. Vadovė dr. S. Supronienė. 2014–2015 m.

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Žemės ūkio ministerijos 

„Integruotosios kenksmingųjų organizmų kontrolės priemonių tyrimai ekonomiškai svarbiausiuose žemės ūkio augaluose (kviečiuose, miežiuose, rapsuose)“, 2013–2015 m., vadovė dr. R. Semaškienė, vykdytojai: R. Semaškienė, E. Petraitienė, I. Brazauskienė, I. Gaurilčikienė, R. Šmatas, A. Ronis, O. Auškalnienė, S. Supronienė, A. Mankevičienė, J. Ramanauskienė, B. Vaitelytė, A. Jonavičienė

„Žemės ūkio augalų pasėlių bei derlingumo prognozių Lietuvoje parengimas“. Vadovas V. Feiza. 2014–2015 m.

„Plačiausiai ūkiuose auginamų kviečių ir rapsų veislių jautrumo ligoms bei vertingumo tyrimai skirtinguose ligų kontrolės fonuose“. Vadovė dr. R. Semaškienė. 2014–2015 m.

„Ekologiškos produkcijos kokybei pagerinti, atlikti sertifikuotos sėklos privalumų/trūkumų kokybinę analizę, bei pateikti rekomendacijas dėl naujausių leistinų ekologinėje gamyboje metodų“. Vadovas dr. Ž. Liatukas. 2014–2015 m.

„Ekologinės sėklininkystės plėtros Lietuvoje galimybių analizė“, 2013 m., vadovas Žilvinas Liatukas, vykdytojai: Ž. Liatukas, V. Ruzgas, A. Leistrumaitė, V. Danytė, K. Razbadauskienė

„Žemės ūkio augalų pasėlių būklės bei derlingumo prognozių Lietuvoje parengimas“, 2013–2013 m., vadovas dr. Virginijus Feiza, vykdytojai: V. Feiza, S. Lazauskas, I. Gaurilčikienė, J. Šlepetys, E. Bakšienė, R. Skuodienė, Z. Brazienė, E. Gruzdevienė, K. Rainys, J. Arbačiauskas, R. Česnulevičienė, S. Maikštėnienė

„Ekologinės gamybos agrocenozių agrarinės apkrovos bei auginamų augalų fitosanitarinės būklės įvertinimas“, 2012–2014 m., vadovė dr. Ž. Kadžiulienė, vykdytojai: A. Arlauskienė, L. Šarūnaitė, I. Deveikytė, R. Semaškienė, E. Karbauskienė, Ž. Kadžiulienė

„Javų veislių atranka viso grūdo maistui su pagerinta mitybine verte“, 2011–2013 m., vadovė dr. Algė Leistrumaitė, vykdytojai: A. Leistrumaitė, V. Ruzgas, Ž. Liatukas, V. Danytė, K. Razbadauskienė, J. Cesevičienė

 

Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui

„Erkių Varoa destructor rezistentiškumas Akaricidiniam preparatui Varostop ir biologinio-ekologiško preparato Apiquard efektyvumo tyrimas“, 2011–2013 m., vadovas dr. J. Balžekas, vykdytojai: J. Balžekas, D. Tamašauskienė

„Higieninės elgsenos pasireiškimas Krajinos bičių (Apis mellifera carnica) populiacijos šeimose“, 2011–2013 m., vadovas dr. J. Balžekas, vykdytojai: J. Balžekas, D. Tamašauskienė

„Bičių duonelės poveikis akių kraujotakai sergantiems trumparegyste“, 2011–2013 m., vadovas dr. J. Balžekas, vykdytojai: V. Čeksterytė, J. Jankauskienė

„Krajinos bičių (Apis meliffera Carnica) linijų ir jų naudingų savybių, pritaikytų Lietuvos medunešio sąlygoms kūrimas ir įtvirtinimas“, 2011–2015 m., vadovas dr. J. Balžekas, vykdytojai: J. Balžekas, D. Tamašauskienė

 

Mokslininkų grupių projektai

„Kompleksiniai daugiafunkcinio energinio C4 tipo augalo – rykštėtosios soros biopotencialo tyrimai“ (EnergoSora), 2012–2014 m., vadovė dr. B. Butkutė, vykdytojai: B. Butkutė, N. Lemežienė, G. Dabkevičienė, Ž. Liatukas, J. Cesevičienė

„Funkcinių žymeklių paieška augalo architektūrą lemiančiuose genuose“ (FUMAG), 2012–2014 m., vadovas dr. G. Brazauskas, vykdytojai: G. Statkevičiūtė, V. Kemešytė, I. Pašakinskienė

„Dirvožemio anglies tvarumas agrarinėse ir saugomose teritorijose“ (CARBOSTABILIS), 2012–2014 m., vadovė dr. A. Šlepetienė, vykdytojai: A. Šlepetienė, I. Liaudanskienė, J. Šlepetys, V. Stukonis, I. Jokubauskaitė

 

Bendra Lietuvos-Ukrainos mokslinių tyrimų programa

„Daugiamečių žolių genetinių išteklių išsaugojimas ir naujų specialios paskirties veislių kūrimas“, 2012–2013 m., vadovė dr. Nijolė Lemežienė, vykdytojai: N. Lemežienė, V. Kemešytė, V. Stukonis, G. Dabkevičienė, A. Liatukienė

 

Podoktorantūros stažuotės

„Daugiamečių augalų atsparumo sausrai ir šalčiui funkcinių žymeklių paieška“, 2012–2014 m., vadovas dr. Gintaras Brazauskas, stažuotoja dr. K. Jonavičienė

„Žemės dirbimo įtaka vandentalpai, vandens potencialui, deficitui ir evaporacijai Vidurio Lietuvos dirvožemiuose“, 2013–2015 m., vadovas dr. Virginijus Feiza, stažuotoja dr. A. Sinkevičienė

 

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros

„Naujas antimikrobinis pieno rūgšties bakterijų bioproduktas ekologiškai auginamų grūdų sveikatingumui didinti“ (BIOEKOTECH), 2011–2013 m., vadovas S. Grigiškis (UAB „Biocentras“), vykdytojai A. Mankevičienė, S. Supronienė, R. Semaškienė

 

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos projektai

„Javų ir kitų išteklių naudojimas tausojančioje žemdirbystės sistemoje“ (2013–2015 m.)
„Inovatyvios pupinių augalų auginimo technologijos praturtinančios pašarą vietiniais baltymais bei dirvožemį biologiniu azotu“ (2014–2015 m.)
„Žieminių ir vasarinių kviečių pasėlių statikos kontrolės technologijos tobulinimas siekiant gausesnio ir geresnės kokybės grūdų derliaus“ (2014–2015 m.)

„Augalų apsaugos reikšmė konkurencingos ir išskirtinės kokybės produkcijos gamybai tausojančios žemdirbystės sąlygomis“ (2012–2014 m.)

 

Europos socialinių fondų (ESF) projektai

„C3 ir C4 žolinių augalų daugiafunkcionalumo inovatyvioms technologijoms mokslinis pagrindimas: fitožaliavos – bioproduktai – poveikis aplinkai“ (2012–2015 m.)

„Periodinių mokslo leidinių leidyba“ (2011–2014 m.) (Baigiamasis straipsnis)

 

Lietuvos kaimo plėtros ir verslo skatinimo programos projektai

Fusarium genties grybų ir jų gaminamų metabolitų plitimas grūduose“ (2013–2014 m.)

 

 

COST veiklos

COST ES0805 „Sausumos biosfera Žemės sistemoje” (TERRABITES)

 

Projektai, įgyvendinti iki 2013 m.