Dr. A. Mankevičienė ir dr. J. Cesevičienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje apie maisto taršą

Liepos 13–14 d. Minho universitete (Braga, Portugalija) vyko tarptautinė maisto taršos konferencija International Conference on Food Contaminants (ICFC 2017). Jos metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas klimato kaitos tendencijoms ir šių pokyčių įtakai maisto saugumui, aptariant ir mikotoksinų, pesticidų likučių ir sunkiųjų metalų kaupimosi aspektus maistui skirtose žemės ūkio bei vandens išteklių žaliavose. Pagrindiniai renginio organizatoriai buvo Minho universitetas (Braga) ir INSA (National Institute of Health Dr Ricardo Jorge, Lisabona).

Konferencijoje dalyvavo mokslininkai iš Serbijos, Čekijos, Ispanijos, Portugalijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Belgijos, Olandijos, Tuniso, Austrijos ir kt. šalių. Atstovas iš Europos Komisijos supažindino su maisto saugos sistemos ateities planais ir iššūkiais. Daug dėmesio skirta klimato kaitai ir jos įtakai maisto užterštumui, kovai su mikotoksinais įvairiose maisto matricose, slaptų (maskuotų) mikotoksinų analizių ir rizikos vertinimui.

Konferencijoje dalyvavo apie 100 delegatų iš 12 šalių mokslo institucijų, taip pat Europos Komisijos ir EFSA (European Food Safety Authority) atstovai.

LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų patologijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Audronė Mankevičienė kartu su Cheminių tyrimų laboratorijos vyresniąja mokslo darbuotoja dr. Jurgita Cesevičiene pristatė stendinius pranešimus apie multimikotoksinų tyrimus Lietuvoje išaugintų vasarinių kviečių grūduose ir žieminių speltos kviečių grūduose bei jų produktuose: „Prevalence of DON, 3-ADON and 15-ADON in spring wheat grains from different agricultural production systems in Lithuania“ bei „Mycotoxicological and nutritional aspects of organic spelt and common wheat grain and its products“. Vienas stendinis pranešimas apie grikių ir jų produktų užterštumą mikotoksinais: „Risk assessment of mycotoxins in buckwheat grain and its products“, buvo parengtas kartu su Šiaulių universitetu. Už pastarąjį buvo gautas geriausio stendinio pranešimo apdovanojimas.

Save

Save

Comments are closed.