Dr. K. Jonavičienė Prancūzijoje vykdė daugiamečių svidrių atsparumo sausrai tyrimus

Birželio 21–25 d. LAMMC Žemdirbystės instituto Genetikos ir fiziologijos laboratorijos vedėja dr. Kristina Jonavičienė vyko mokslinio vizito į selekcinės kompanijos „Barenbrug“ tyrimų stotį, įsikūrusią Mas Granier, Prancūzijoje. Su šioje tyrimų stotyje dirbančiais daugiamečių žolių selekcininkais bendradarbiaujama pašarinių žolių atsparumo sausrai srityje, todėl buvo suteikta galimybė pasinaudoti kompanijos infrastruktūra ir įsirengti sausros eksperimentą lauko sąlygomis.

Vizito metu buvo įdiegta daugiamečių svidrių lapų augimo fenotipavimo sistema ir pradėti biomasės formavimo sausros sąlygomis lauko tyrimai. Taip pat susipažinta su kompanijos „Barenbrug“ Mas Granier esančios tyrimų stoties veikla, struktūra, selekcininkų vykdomomis pašarinių bei vejų žolių selekcijos programomis ir išvestomis veislėmis.

Save

Save

Save

Save

Comments are closed.