Įvyko tarptautinė konferencija „Augalų selekcija: mokslas žemės ūkio plėtrai“, skirta augalų selekcijos Lietuvoje 95-mečiui

Birželio 19–20 dienomis LAMMC Žemdirbystės institute vyko tarptautinė konferencija „Augalų selekcija: mokslas žemės ūkio plėtrai“, skirta Lietuvos augalų selekcijos 95-mečiui paminėti. Sulaukta augalų selekcininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Baltarusijos. Renginyje dalyvavo ne tik mokslininkai, bet ir valstybinių institucijų bei verslo atstovai, koncertavo Akademijos kultūros centro saviveiklininkai.

 

Pirmąją dieną konferencijos dalyviai buvo supažindinti su augalų selekcijos istorija ir pasiekimais nuo pat tuomečio žemės ūkio ministro J. Aleksos įsakymu 1922 m. prie jau veikusio Žemės ūkio technikumo įsteigots Dotnuvos selekcijos stoties iki naujausių Žemdirbystės instituto selekcininkų sukurtų augalų veislių, įrašytų į Europos Sąjungos ir nacionalinį augalų veislių sąrašus. Šia tema pranešimą perskaitė Žemdirbystės instituto direktorius dr. Gintaras Brazauskas. Jis paminėjo prof. Dionizo Rudzinsko indėlį į Lietuovos selekcijos mokslą, pažymėjo, kad iš viso yra sukurta 104 javų ir daugiau nei 90 žolių veislių, 2001–2017 m. į ES augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą ir Nacionalinį augalų veislių sąrašą buvo įrašytos 24 augalų veislės, apie 400 javų ir per 1600 žolių genotipų perduota saugoti Augalų genų bankui.

 

Renginio dalyviai apžiūrėjo bandymų laukelius ir dalyvavo lauko seminare, kuriame buvo aptarti aktualiausi javų ir žolių selekcijos klausimai.

 

Antroji diena buvo skirta moksliniams pranešimams ir diskusijoms. Mokslininkai pristatė žemės ūkio, sodininkystės ir daržininkystės srityje atliekamus tyrimus, diskutavo apie augalų selekcijos mokslo raidos kryptis ir tendencijas kintančio klimato ir globalios ekonomikos sąlygomis.

Comments are closed.