Akvilės Jonavičienės disertacijos svarstymas

Paveikslėlis42017 m. gegužės 2 d. 10 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) seminarų salėje (1-12) vyks disertantės Akvilės Jonavičienės disertacinio darbo „Daigų puvinių ir pavasarinio pelėsio (microdochium spp.) sukėlėjai, išplitimas ir žala migliniuose javuose“ svarstymas.

Save

Save

Save

Save

Save

Žemdirbystės institute vyko mokomasis renginys, skirtas dirvožemiui pažinti

2017 m. balandžio 19 d. 26 Vilniaus universiteto Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos katedros geografijos specialybės III kurso studentai dalyvavo vienos dienos mokomojoje ekskursijoje-viešoje paskaitoje Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto bandymų laukuose. Juos lydėjo VU dėstytojai: doc. dr. Filomena Kavoliutė, doc. dr. Ričardas Skorupskas ir dr. Giedrė Godienė. Renginyje taip pat dalyvavo ir 5 Kėdainių Šviesiosios gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniai, vadovaujami geografijos mokytojo Tomo Balčiūno. Skaityti toliau…

Viešas Andriaus Aleliūno disertacijos gynimas

Paveikslėlis42017 m. gegužės 3 d. 13 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto doktorantas ANDRIUS ALELIŪNAS gins žemės ūkio mokslų srities Agronomijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Daugiametės svidrės (Lolium perenne L.) atsparumo šalčiui funkcinių žymeklių paieška“ Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų posėdžių salėje (217 kab.). Disertacijos tekstas Skaityti toliau…

Viešas Ilonos Kerienės disertacijos gynimas

Paveikslėlis42017 m. gegužės 4 d. 10 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto doktorantė ILONA KERIENĖ gins žemės ūkio mokslų srities Agronomijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Mikotoksinai ir jų ryšys su fenoliniais junginiais grikių grūduose“ Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų posėdžių salėje (217 kab.). Disertacijos tekstas Skaityti toliau…

Viešas Agnės Veršulienės disertacijos gynimas

Paveikslėlis42017 m. gegužės 4 d. 13 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto doktorantė AGNĖ VERŠULIENĖ gins žemės ūkio mokslų srities Agronomijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Ilgalaikiai dirvožemio savybių pokyčiai skirtingose agroekosistemose ir jų kompleksinė įtaka agroekocenozei“ Aleksandro Stulginskio universiteto centrinių rūmų posėdžių salėje (217 kab.). Disertacijos tekstas Skaityti toliau…

Įvyko Velykinis stalo teniso turnyras

2017 m. balandžio 10–14 d. Žemdirbystės institute įvyko Velykinis stalo teniso turnyras, kuriame varžėsi 13 dalyvių iš Dirvožemio ir augalininkystės, Augalų mitybos ir agroekologijos skyrių, Genetikos ir fiziologijos laboratorijos, administracijos ir ūkio skyriaus. Skaityti toliau…

Mokslininkai žiniomis dalinsis su gimnazistais

Š. m. kovo 27 d. Žemdirbystės institutas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kėdainių šviesiąja gimnazija. Gimnazistai Genetikos ir fiziologijos laboratorijoje kartu su mokslininkais atliks praktinius-eksperimentinius darbus, mokslinius tyrimus, mokysis parengti pranešimus praktinėms-mokslinėms konferencijoms ir kitaip gilins gamtos mokslų žinias.

Sveikiname!

Lietuvos mokslų akademijos Prezidiumas dr. Kristiną Amalevičiūtę apdovanojo pagyrimo raštu už 2016 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų ir doktorantų darbų konkursui pateiktą darbą „Sekliojo žemapelkės durpžemio (Pachiterric Histosol) savybių pokyčiai dėl skirtingo naudojimo ir renatūralizacijos“.