Pupinių augalų augintojai kviečiami įsigyti rizogeno

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro padaliniuose ir Atviros prieigos žemės ir miškų jungtinio tyrimų centro Mikrobiologijos laboratorijoje jau galima užsisakyti ir įsigyti skysto gumbelinių bakterijų preparato – rizogeno (dar žinomo kaip nitraginas), skirto pagerinti pupinių (ankštinių) augalų azoto fiksaciją iš atmosferos. Skaityti toliau…

Žemdirbystės instituto mokslininkai dalyvavo simpoziume Lenkijoje

Vasario 8 dieną Lenkijoje, Zabžo mieste, Aplinkos inžinerijos institute vyko tarptautinis Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos ir Čekijos šalių II mokslinis simpoziumas „Soil Physic“, kuriame pranešimus pristatė LAMMC Žemdirbystės instituto mokslo darbuotojai dr. Gražina Kadžienė, dr. Virmantas Povilaitis ir dokt. Mykola Kochiieru.

Skaityti toliau…

Žemdirbystės institute įvyko 7-oji LAMMC mokslinė ataskaitinė konferencija „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“

2017 m. sausio 24–25 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute įvyko 7-oji 2016 m. baigtų mokslinių tiriamųjų darbų ataskaitinė konferencija, kurios metu buvo pristatyti naujausi agrarinių bei miškininkystės mokslų tyrimų rezultatai ir apibendrintos ilgalaikės mokslo programos. Jas pristatė Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vedėjas dr. Virginijus Feiza, direktoriaus pavaduotojos mokslui dr. Žydrė Kadžiulienė ir eksperimentinei plėtrai dr. Roma Semaškienė. Skaityti toliau…

Dokt. Akvilė Jonavičienė dalyvavo mokymuose apie biologinių augalų apsaugos produktų kūrimą

Sausio 17–19 d. LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė Akvilė Jonavičienė bei Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos mokslo darbuotoja dr. Neringa Rasiukevičiūtė dalyvavo BIOCOMES intensyviuose mokymuose „Biologinių augalų apsaugos produktų kūrimas“ (,,Workshop on the Development of Biological Control Products“) Schwentinentalio mieste, Vokietijoje. Mokymai vyko biologinius produktus gaminančioje įmonėje „E-nema“. Juose dalyvavo doktorantai, mokslininkai ir firmų atstovai iš įvairių Europos šalių: Ispanijos, Vokietijos, Lietuvos, Belgijos, Šveicarijos, Lenkijos, Austrijos, Rumunijos ir kt. Mokymų metu vyko aktyvios mokslinės diskusijos apie biologinius produktus, buvo dalijamasi turima darbo su biologiniais produktais patirtimi. Skaityti toliau…

Paminėtos profesoriaus Petro Vasinausko 110-osios gimimo metinės

Gruodžio 14 dieną Petrui Vasinauskui, agrarinių mokslų habilituotam daktarui, Lietuvos mokslų akademijos nariui korespondentui (1956), Lietuvos žemdirbystės instituto pirmajam direktoriui (1956–1965), Laukininkystės organizavimo skyriaus vedėjui (1965–1968), Lietuvos žemės ūkio akademijos profesoriui (nuo 1973) ir Žemdirbystės katedros vedėjui (1945–1956 ir 1968–1974), prorektoriui mokslo reikalams (1956–1958), Arklio muziejaus steigimo iniciatoriui, eksponatų rinkimo ekspedicijų organizatoriui ir dalyviui būtų sukakę 110 metų.

Skaityti toliau…

Arklio muziejaus darbuotojai 110-ojo jubiliejaus proga pagerbė muziejaus steigimo iniciatorių ir puoselėtoją prof. P. Vasinauską

Viešėdami Kėdainių rajone, Žemdirbystės institute lapkričio 30 dieną apsilankė grupė Anykščių rajone Niūronių kaime įsikūrusio Arklio muziejaus darbuotojų, kurie taip paminėjo muziejaus iniciatoriaus ir steigėjo, ekspedicijų eksponatams rinkti organizatoriaus, šventės „Bėk, bėk, žirgeli!“ sumanytojo ir muziejaus puoselėtojo prof. Petro Vasinausko 110-ąsiais gimimo metines. Skaityti toliau…