Žemdirbystės institutas paminėjo veiklos 60-metį

Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo institutas įkurtas 1956 m. rugsėjo 3 d. Jam vadovauti paskirtas prof. habil. dr. Petras Vasinauskas. Po dešimties metų jį pakeitęs dr. Antanas Būdvytis įstaigai vadovavo beveik ketvirtį amžiaus, iki 1989 m. Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo institutui vadovavo dr. Rimantas Dapkus, 1997–2011 m. – prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius, 2011–2015 m. – doc. dr. Vytautas Ruzgas, o nuo 2016 m. direktoriaus pareigas eina dr. Gintaras Brazauskas. Skaityti toliau…

Dr. Violeta Čeksterytė dalyvavo Tarptautinės apiterapijos federacijos kongrese Kaune

Rugsėjo 23–24 d. Žemdirbystės instituto Bitininkystės sektoriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Violeta Čeksterytė dalyvavo Kaune, Verslo lyderių centre vykusiame 2-ajame Tarptautinės apiterapijos federacijos (IFA) kongrese „Apiterapija ir bičių produktai. Pagrindinės problemos ir iššūkiai“. Renginyje dalyvavo mokslininkai, priklausantys Lietuvos apiterapijos asociacijai ir Tarptautinei apiterapijos federacijai, taip pat bitininkai, atvykę iš Lietuvos ir užsienio šalių, bitininkyste užsiimantys medikai, bičių produktais besidomintys farmacininkai, verslininkai. Skaityti toliau…

Dr. Vitai Tilvikienei paskirta LMA jaunųjų mokslininkų stipendija

Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendijomis siekiama skatinti jaunųjų mokslininkų mokslinę kūrybinę veiklą, remti talentingiausiųjų tiriamuosius darbus ir skatinti jaunųjų mokslininkų kūrybinę konkurenciją. LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyresniajai mokslo darbuotojai dr. Vitai Tilvikienei paskirta 2016–2017 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija.

Žemdirbystės instituto mokslininkai skaitė pranešimus EUCARPIA kongrese

Rugpjūčio 29–rugsėjo 1 d. Šveicarijos mieste Ciūriche vyko 20-asis tarptautinis EUCARPIA kongresas „Plant Breeding, the Art of Bringing Science to Life“, kuriame dalyvavo LAMMC Žemdirbystės instituto direktorius dr. Gintaras Brazauskas ir Genetikos ir fiziologijos laboratorijos vedėja dr. Kristina Jonavičienė. Renginyje dalyvavo apie 400 mokslininkų, tyrėjų ir verslo atstovų, dirbančių augalų selekcijos srityje, kurie dalijosi naujausių tyrimų rezultatais ir ateities vizijomis, padėsiančiomis numatyti ir įveikti būsimus augalų selekcijos iššūkius. Skaityti toliau…

Žemdirbystės instituto mokslininkai ir doktorantai skaitė pranešimus tarptautinėje konferencijoje

Rugsėjo 15–16 d. LAMMC Žemdirbystės institute vykusi tarptautinė konferencija „Novel Methods for Circulating Plant Nutrients – Consequences for Fertiliser Value and Soil Fertility“ apie inovacijas agroversle sukvietė šioje srityje daugiausia patirties turinčius mokslininkus bei verslininkus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Estijos, Švedijos bei Norvegijos. Per dvi dienas vykusį renginį paskelbti ir aptarti naujausių tyrimų, susijusių su tręšimo technologijų tobulinimu ir jų efektyviu naudojimu, rezultatai, apžvelgtos aktualiausios augalų mitybos srities pasaulinės tendencijos. Jo dalyviams buvo aktualu sužinoti naujausią informaciją apie agrochemijos mokslo tendencijas Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse – kokie tyrimai atliekami, su kokiais augalais, kokiuose dirvožemiuose, kas planuojama tirti ir kodėl, kokie gauti naujausių tyrimų rezultatai. Skaityti toliau…