Žemdirbystės instituto dokt. Eglė Norkevičienė dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Bulgarijoje

Birželio 20–24 d. Bulgarijoje, Elenitėje, įvyko ketvirtoji tarptautinė mokslinė konferencija „Žemės ūkis ir maistas“ (Agriculture & Food 4th International Conference), kurioje dalyvavo LAMMC Žemdirbystės instituto Žolių selekcijos skyriaus doktorantė Eglė Norkevičienė. Konferenciją organizavo Bulgarijos mokslų akademija. Šiame mokslo renginyje dalyvavo daugiau nei 200 dalyvių iš įvairių pasaulio regionų, gausiausios buvo Turkijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Vidurinės Azijos šalių mokslininkų delegacijos. Iš viso buvo pristatyti 58 žodiniai ir 66 stendiniai pranešimai. Skaityti toliau…

Įvyko tradicinė mokslinė konferencija ,,Augalininkystės mokslo naujovės ir technologijų plėtra“

Birželio 16 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute įvyko jau tradicine tapusi mokslinė konferencija ,,Augalininkystės mokslo naujovės ir technologijų plėtra“. Šiais metais ji buvo skirta garsaus žolininkystės specialisto profesoriaus Leono Kadžiulio 90-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginyje dalyvavo gausus būrys mokslo, konsultavimo institucijų atstovų, ūkininkų, verslininkų, Instituto senjorų. Skaityti toliau…

Genetikos ir fiziologijos laboratorijoje sėkmingai atlikta praktika

VDU studentė Miglė Bernatavičiūtė Žemdirbystės instituto Genetikos ir fiziologijos laboratorijoje atliko praktiką. Vadovaujant dr. Ritai Armonienei parašė bakalauro darbą „Indukuotos mutacijos grūdinimosi metu ekpresuojamuose paprastojo kviečio (Triticum aestivum L.) genuose: paieška ir analizė“, kuris buvo puikiai įvertintas gynimo metu.

Sveikiname Miglę Bernatavičiūtę įgijus bakalauro laipsnį!

Dr. Rita Armonienė laimėjo stipendiją podoktorantūros stažuotei Švedijoje

Žemdirbystės instituto Genetikos ir fiziologijos laboratorijos mokslo darbuotoja dr. Rita Armonienė laimėjo Švedijos instituto Visby programos finansuojamą stipendiją podoktorantūros stažuotei. dr. Rita Armonienė nuo rugsėjo 1 d. metus stažuosis Švedijos agronomijos mokslų universiteto Augalų selekcijos skyriuje ir vadovaujant dr. Aakash Chawade atliks mokslinį darbą tema „Identifying novel sources of Septoriatritici blotch (STB) resistance in winter wheat landraces of Nordic and Baltic origin“. Skaityti toliau…