Paminėtos profesoriaus Petro Vasinausko 110-osios gimimo metinės

Gruodžio 14 dieną Petrui Vasinauskui, agrarinių mokslų habilituotam daktarui, Lietuvos mokslų akademijos nariui korespondentui (1956), Lietuvos žemdirbystės instituto pirmajam direktoriui (1956–1965), Laukininkystės organizavimo skyriaus vedėjui (1965–1968), Lietuvos žemės ūkio akademijos profesoriui (nuo 1973) ir Žemdirbystės katedros vedėjui (1945–1956 ir 1968–1974), prorektoriui mokslo reikalams (1956–1958), Arklio muziejaus steigimo iniciatoriui, eksponatų rinkimo ekspedicijų organizatoriui ir dalyviui būtų sukakę 110 metų.

Skaityti toliau…

Arklio muziejaus darbuotojai 110-ojo jubiliejaus proga pagerbė muziejaus steigimo iniciatorių ir puoselėtoją prof. P. Vasinauską

Viešėdami Kėdainių rajone, Žemdirbystės institute lapkričio 30 dieną apsilankė grupė Anykščių rajone Niūronių kaime įsikūrusio Arklio muziejaus darbuotojų, kurie taip paminėjo muziejaus iniciatoriaus ir steigėjo, ekspedicijų eksponatams rinkti organizatoriaus, šventės „Bėk, bėk, žirgeli!“ sumanytojo ir muziejaus puoselėtojo prof. Petro Vasinausko 110-ąsiais gimimo metines. Skaityti toliau…

Žurnalas „Crop Protection“ (IF – 1,652) išspausdino Žemdirbystės instituto mokslininkių straipsnį

LAMMC Žemdirbystės instituto Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus mokslo darbuotojų J. Ramanauskienės, I. Gaurilčikienės ir S. Supronienės straipsnis apie stiebalūžės daromą žalą ir jos mažinimo būdus naudojant fungicidus „Effects of fungicides on the occurrence of winter wheat eyespot caused by fungi Oculimacula acuformis and O. yallundae 2016 m. išspausdintas žurnale „Crop Protection“, 90: 90–95 (IF – 1,652 (2015)). Skaityti toliau…

Virginija Tunaitienė apgynė biologijos mokslų daktaro laipsnį

LAMMC Žemdirbystės instituto Genetikos ir fiziologijos laboratorijos mokslo darbuotoja Virginija Tunaitienė spalio 21 d. Vilniaus universitete apgynė biologijos mokslų daktaro laipsnį. Disertacinio darbo tema „Vienmetės šiušelės (Erigeron annuus (L.) Pers.) populiacijų genetinė struktūra, adaptyvumas ir invazyvumas“.

Žurnalas ,,Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry“ (IF – 1,176) išspausdino Žemdirbystės instituto mokslininkų straipsnį

V. Čeksterytės, R. Navakauskienės, G. Treigytės, E. Janseno, B. Kurtinaitienės, G. Dabkevičienės ir J. Balžeko straipsnis „Fatty acid profiles of monofloral clover beebread and pollen and proteomics of red clover (Trifolium pratense) pollen“, 2016 m. išspausdintas žurnale „Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry“, 80 (11): 2100–2108 (IF – 1,176), parengtas pagal programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektą „Bičių produktų, praturtintų augaliniais komponentais, sudėties ir savybių tyrimas“, vykdytą 2012–2015 m.

Skaityti toliau